Spilles i perioden 12. august – 15. september

18.9.2018

Foto fra finalestævnet finder du på denne link

16.9.2018
Efter en meget våd morgen kom der gang i kampene omkring kl 10:15. Tak til de mange som suppede baner, så vi kunne komme igang på 3 baner.

Mange havde trods vejret vundet vej til kampene, hvor der blev kæmpet fra 8 år til 70år.

Alle resultater er opdateret – du finder dem i højre kolonne. Alle billeder kommer med link her på siden og på www.oresundtennis.dk

Juniorer:
Alle juniorer, som er turneringsspillere eller potentielle, er automatisk tilmeldt KM i henhold til aftale med trænerteamet.
U8 og U10 spiller i puljer, således at alle får mange kampe. Spillerne er inddelt i 2 puljer pr. årgang.
Puljekampe for U8 og U10 spilles henholdsvis den 25.8. og 26.8. 2018 kl. 9:00 i Humlebæk.
Puljevinderne spiller finale sammen med øvrige deltagere lørdag den 15. september.
Seedning er for alle juniorer foretaget efter DTF’s rangliste. I double rækker, hvor der er mindre end 3 par tilmeldte er rækken udgået.

Seniorer:
I de rækker hvor der er mindre end 3 tilmeldte er rækken udgået eller sammenlagt.
Ved 3 tilmeldte er rækken oprettet som puljeturnering.
Før hver kamp SKAL spillerne informere turneringsledelsen om spilletid og sted, også for eventuel banebooking.
Info til: km2018@oresundtennis.dk eller pr. sms til 29631504/61285258.
1. Alle kampe spilles bedst af tre sæt med matchtiebreak som 3. sæt.
2. Hvis en spiller / et par udebliver fra en puljekamp, diskvalificeres spilleren / parret og resultater nulstilles.
3. Alle resultater skal sendes pr. mail til km2018@oresundtennis.dk eller pr. sms til 29631504/61285258.
4. Beregning af stillingen i en pulje sker således:
  1. For hver vunden kamp gives 1 point.
  2. Den spiller / det par, der har flest point har vundet puljen.
  3. Har to eller flere spillere/par opnået samme antal point, afgøres rækkefølgen først ved forskellen mellem vundne og tabte sæt og herefter ved forskellen mellem vundne og tabte partier.
5. Deltagerne skal selv kontakte hinanden for at aftale spilledatoer i de indledende kampe, der skal være afviklet således at finalekampe kan spilles i weekenden 15/16.september.
6. Der spilles med egne bolde frem til finalen. Kan deltagerne ikke blive enige om boldmærke, trækkes der lod.

God Fornøjelse
Turneringsledelsen